Gia công xi mạ

Máy mạ chân không PVD

Thiết bị chân không (PVD)

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Thành Đông
- 090.888.6172

Mr. Lê Vinh Chiểu
- 091.392.7727

Chia sẻ lên:
Chén nguyên liệu titan

Chén nguyên liệu titan

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Chén nguyên liệu titan
Chén nguyên liệu titan