Gia công xi mạ

Máy mạ chân không PVD

Thiết bị chân không (PVD)

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Thành Đông
- 090.888.6172

Mr. Lê Vinh Chiểu
- 091.392.7727

Chia sẻ lên:
Nguồn máy xi mạ PVD

Nguồn máy xi mạ PVD

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bộ nguồn phát hồ quang
Bộ nguồn phát hồ quang
Nguồn máy xi mạ PVD
Nguồn máy xi mạ PVD