Gia công xi mạ

Máy mạ chân không PVD

Thiết bị chân không (PVD)

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Thành Đông
- 090.888.6172

Mr. Lê Vinh Chiểu
- 091.392.7727

Chia sẻ lên:
Máy mạ chân không

Máy mạ chân không

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Máy mạ chân không
Máy mạ chân không