Gia công xi mạ

Máy mạ chân không PVD

Thiết bị chân không (PVD)

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Thành Đông
- 090.888.6172

Mr. Lê Vinh Chiểu
- 091.392.7727

Chia sẻ lên:
Máy xi mạ PVD

Máy xi mạ PVD

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Máy xi mạ chân không
Máy xi mạ chân không
Máy xi mạ PVD
Máy xi mạ PVD
Máy xi mạ PVD
Máy xi mạ PVD
Máy xi mạ PVD
Máy xi mạ PVD