Gia công xi mạ

Máy mạ chân không PVD

Thiết bị chân không (PVD)

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Thành Đông
- 090.888.6172

Mr. Lê Vinh Chiểu
- 091.392.7727

Chia sẻ lên:
Máy xi mạ chân không

Máy xi mạ chân không

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Máy xi mạ chân không
Máy xi mạ chân không
Máy xi mạ chân không
Máy xi mạ chân không
Máy xi mạ bốc bay nhôm
Máy xi mạ bốc bay nhôm