Gia công xi mạ

Máy mạ chân không PVD

Thiết bị chân không (PVD)

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Thành Đông
- 090.888.6172

Mr. Lê Vinh Chiểu
- 091.392.7727

Nguồn hồ quang, cao áp

Bộ nguồn phát hồ quang
Bộ nguồn phát hồ quang
Nguồn máy xi mạ PVD
Nguồn máy xi mạ PVD