Gia công xi mạ

Máy mạ chân không PVD

Thiết bị chân không (PVD)

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Thành Đông
- 090.888.6172

Mr. Lê Vinh Chiểu
- 091.392.7727

Máy hút chân không, bơm root

Bơm chân không
Bơm chân không
Máy hút chân không
Máy hút chân không
Bơm chân không root
Bơm chân không root