Gia công xi mạ

Máy mạ chân không PVD

Thiết bị chân không (PVD)

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Thành Đông
- 090.888.6172

Mr. Lê Vinh Chiểu
- 091.392.7727

Máy mạ chân không hệ bốc bay

Máy xi mạ chân không
Máy xi mạ chân không
Máy xi mạ chân không
Máy xi mạ chân không
Máy xi mạ bốc bay nhôm
Máy xi mạ bốc bay nhôm