Gia công xi mạ

Máy mạ chân không PVD

Thiết bị chân không (PVD)

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Thành Đông
- 090.888.6172

Mr. Lê Vinh Chiểu
- 091.392.7727

Xi mạ dụng cụ, trang trí

Xi mạ chân, kệ
Xi mạ chân, kệ
Ốc mạ 7 màu
Ốc mạ 7 màu
Xi mạ chân, kệ
Xi mạ chân, kệ
Xi mạ kệ trang trí
Xi mạ kệ trang trí
Xi mạ kệ trang trí
Xi mạ kệ trang trí
Xi mạ dụng cụ cơ khí
Xi mạ dụng cụ cơ khí
Xi mạ ốc vít
Xi mạ ốc vít