Gia công xi mạ

Máy mạ chân không PVD

Thiết bị chân không (PVD)

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Thành Đông
- 090.888.6172

Mr. Lê Vinh Chiểu
- 091.392.7727

Gia công mạ inox

Xi mạ khung
Xi mạ khung
Xi mạ khung
Xi mạ khung
Xi mạ khung
Xi mạ khung
xi mạ khung
xi mạ khung
Xi mạ inox
Xi mạ inox
Xi mạ inox
Xi mạ inox
Xi mạ khung
Xi mạ khung
Xi mạ inox tấm
Xi mạ inox tấm
Xi mạ inox tấm
Xi mạ inox tấm
Mẫu xi mạ
Mẫu xi mạ
Xi mạ khung
Xi mạ khung
Inox mạ màu
Inox mạ màu
Inox mạ màu
Inox mạ màu